מענה ל־הדבקת אריחי מרצפות ישנים

    גילי פרויקטים
    אורח
    אם רוצים שהריצוף ישאר באותו מפלס כמו שהיה צריך לשבור ולפנות גם את הטיט שנשאר שם.