מענה ל־איפה אפשר להשיג כזה אריח מצויר?

    אורית עמית
    אורח
    לפי מכון התקנים בגוונים שיש לכם… הם עוברים תקן של נוגדי החלקה? R10 או R11?