מענה ל־ערבסקה

    אולג
    אורח

    פאני לו: וואו תודה רבה אולג!!!! אז אם אני מבינה נכון זה השמאלי העליון

    מבינה מעולה