מענה ל־לרצף קרמיקה ישיר או לא?

  רני רחובות
  אורח
  העובי המינימאלי של שכבת חול (מיוצבת)= 4ס"מ השאר יכול להיות חול רגיל, אבל אפשר להסתפק ב 4 ס"מ הללו מכל וכל.

  האריחים המדוברים עשויים פורצלן ואינם דורשים השרייה במים !!
  אריחים הטעונים השרייה במים, אינם מתאימים לריצוף חניה !!
  חובת ההשריה במים, נקבעת כפונקציה של כושר הספיגה של האריח מגבו.
  אריח סופג = חלש בהיבט ההתנגדות למאמצי כפיפה ולכן אינו מתאים ריצוף חניה.