מענה ל־האם מותר וכדאי להתקין אריחים ללא פוגות בכלל