מענה ל־האם יש הבדל בעלויות התקנה של ריצוף קטן וריצוף גדול?