מענה ל־שלום, איך מתומחרים אריחים אצל היצרנים?

    יבוא אריחים
    אורח
    זאת אומרת שרב האריחים נמכרים במטר מרובע גם אצל היצרנים?