מענה ל־מחפשים רצף עם ניסיון לעבודה גדולה של 700 מ"ר כ-6 דירות.