מענה ל־מישהו ניסה הדבקה של קרמיקה על קרמיקה קיימת בחדר מקלחת?