מענה ל־מה היחס שאתם מערבבים מלט, טיט, סומסום, דבק ומים?