Navarti Ceramica | נאוורטי קרמיקה | Tile Manufacturers

Navarti Ceramica | נאוורטי קרמיקה

ב- NAVARTI אנו מסתכלים כעת על האופק עם חזון מצפוני יותר של העידן הכלכלי, החברתי והערכי החדש. לכן, הקורס הנוכחי שלנו הוא לחדש, לעצב מחדש ולשכלל את התאגיד, ללמוד את הצרכים האמיתיים של לקוחותינו, הספקים, העובדים ומשתפי הפעולה, הכל על מנת להיות חברה קרובה, קשובה יותר, מקצועית יותר, ובסופו של דבר, טובה יותר. 

העקרונות שלנו: שקיפות, יחס צמוד, אמון, מאמץ ואחריות להציע לך את הפתרונות הטובים ביותר ומהווים, בזמנים חדשים אלה, את מחויבותה הנוכחית של NAVARTI לשפר.

תפריט נגישות