Mardegan Legno Ceramiche | מרדגן לגנו קרמיקה | Tile Manufacturers

Mardegan Legno Ceramiche | מרדגן לגנו קרמיקה

חברתנו נולדה בהונגריה בגלל אהבת העץ. להיות בלב היערות ולנשום את אותו האוויר בו נולד וגדל העץ האירופי הטוב ביותר, אלון סלבוני. זהו עץ יקר מאוד, המשמש מאז ימי קדם לבניית סירות יציבות וחביות עמידות ליין. בחירה זו של אהבה יכולה להיות מלווה רק בתחושת אחריות מוסרית. זו הסיבה שאנו מתחייבים לספק מבחר משטחים החל מחומר גלם מוסמך, תוצאה של תהליך המכבד את חיי היערות והיערות.

 

תפריט נגישות