Iris Ceramica | איריס קרמיקה | Tile Manufacturers

Iris Ceramica | איריס קרמיקה

איכות וחדשנות:

צעד אחד קדימה "חדשנות הופכת לא רק למטרה אלא למנוע הבסיסי של אסטרטגיה חדשה, עיקרון מאחד המאגד את הכוחות הכי מכוונים לשינוי הן בתוך חברות והן מחוצה לה. אורחות חיים חדשים דורשים מוצרים חדשים. סדרי עדיפויות טריים, כמו אלה של הסביבה בתוך בתים ומחוץ להם, משרדים ומבני ציבור, מובילים לעדכון המודלים לשימוש בחומרים. " רומנו מינוזי

אקולוגיה ופיתוח:

בגיבוש הפילוסופיה הארגונית שלה ובהגדרה מוחשית של משימותיה, מאז הוקמה איריס סרמיקה התמקדה ביעדים העיקריים של הגנה על הסביבה , מניעת זיהום , עמידה בחקיקה , הגדרת מסגרת התייחסות לקביעת יעדים והשגת אבני דרך לשיפור ייחודי בעולם. כבוד לאיכות הסביבה הוא תוצאה של הערך הרב שאיריס קרמיקה הכירה מאז ומתמיד במדינה בה היא ממוקמת: ארץ עשירה בחימר וביתה מסורת של עבודה עם קרמיקה שתחילתה אלפי שנים, כפי שהוכיחו שרידי כבשנים מרומא הרפובליקנית. קרמיקה היא למעשה מוצר טבעי , שילוב של אדמה ואש, יצירה אנושית שמתחתנת, מגנה ושואבת את האלמנטים החיוניים שמקיפים אותנו. חדשנות טכנולוגית היא ניסיון לשפר את איכות החיים על מנת להבטיח עתיד "בקנה מידה אנושי". כישרון אמנותי משרת את יופיו של הטבע כמו גם את שירות האנושות. כי היופי תמיד בר קיימא.

 

תפריט נגישות