Fanal Ceramic | פאנל קרמיקה | Tile Manufacturers

Fanal Ceramic | פאנל קרמיקה

החיפוש אחר רעיונות חדשים, אתגרים חדשים, מרחבים חדשים הוא משהו מולד בבני אדם ולכן בכל עבודתו של פנאל. במטרה ליצור יצירות תכליתיות ועכשוויות, בעלות השפעה רבה על החושים והשפעה מינימלית על הסביבה, אנו מציגים שש אוספים חדשים. אנו בטוחים שמצאנו את המקום הנכון ואנו שמחים שעברנו על עצמנו שוב. אנו משוכנעים שזה חייב להיות המקום שלנו.

כיום, פנל סרמיקה ממשיכה בהחלטה לעשות עבודה טובה יותר עבור לקוחותינו, בהתלהבות מירבית ומבוססת על סביבה של כבוד לאנשים, עבודת צוות ומגוון, סימן היכר בלתי ניתן למחיקה של פנל סרמיקה.

תפריט נגישות