Durstone Ceramics | דורסטון קרמיקה | Tile Manufacturers

Durstone Ceramics | דורסטון קרמיקה

מאז תחילת דרכנו, פילוסופיית DURSTONE התבססה על היותה "שונה" בכל היבט ועל פיה ביססנו את מסלולנו. אנו חברה עם הדרישה המאופיינת באישור של אלפי הלקוחות ששירתו ופרויקטים שבוצעו לאורך שנים רבות. וכל ההחלטות תמיד התקבלו מתוך מחשבה להיות שונה, ולא רק להראות טובות יותר. כי להיות טוב יותר הוא יחסי וזה תלוי מי מכשיר את זה להיות טוב יותר או רע יותר. אבל להיות שונה זו רמת ביקוש גבוהה יותר. זה מרמז שיש מוצר ברמה גבוהה הן בעיצוב והן באיכות. בעלי ידע רב בשווקים ובלקוחות השונים. בצע תכנון קפדני בטווח הקצר, הבינוני והארוך של הפעולות שיבוצעו להגדרת קו בשוק, ותמיד תבקש לגרום להשפעה חיובית.

 

תפריט נגישות