Cipagres Ceramic | סיפגרס קרמיקה | Tile Manufacturers

Cipagres Ceramic | סיפגרס קרמיקה

 

פעילותה של Ceramiche CIPA GRES SpA החלה בשנת 1967 בייצור תומכים לאריחים, עד לייצור כלי חרסינה טכניים עמידים בחומצה. יחד עם זאת, על ידי חיזוק המגזר המסחרי, הוא יוזם מסלול של צמיחה מתמדת המאפשר לו להפוך כיום לנקודת ייחוס בשוק האיטלקי והבינלאומי.

מדיניות הפיתוח שהופעלה בשנים האחרונות מטרתה המדויקת לייצר אריחי חרסינה טכניים מחרסי חרס טכניים הייטק המכבדים את ערכי ההגנה על הסביבה בה אנו חיים, המיועדים לבניית סביבות מגורים, מסחר ותעשייה.

 
 

 

תפריט נגישות