41ZERO42 | ארבעים ואחד אפס ארבעים ושתיים | Tile Manufacturers

41ZERO42 יצרן אריחים

הפשטות של מיקוד לזיהוי מקום שייכות וכל הערכים שקשורים אליו. מרחב יצירתי, שמטרתו מצוינות בקרמיקה, חשיבות מחקריו ותוכנו. שפה שמעוצבת בזיהום של אלמנטים מהקשרים רבים ושונים. אלמנטים תעשייתיים ואומנותיים, צבעים מרהיבים ונייטרליים, סביבה מינימלית ועיצובים מקסימליים מעורבים בתאוות שונה: מגוון שפות מחוברות זו לזו מביאות לחיים אפוד חדש לעיצוב אדריכלי. 

41zero42 בהחלט נולד מתוך רצון לעשות משהו אחר, עם חזון מחוץ לתחום הקרמי ולנסות לתקשר יותר עם עיצוב פנים. רעיון או פרויקט צריכים להעביר ולהעביר תכנים, סיפור. הסיפורים שמרגשים אותנו, שאנחנו נלהבים מהם ושאנחנו מנסים לספר הופכים לנשמת החיים של הסקרנות והיצירתיות שלנו. תקראו לנו מספרי סיפורים, לא ניעלב.

תפריט נגישות