מענה ל־חיתוך פול בודי?

    אולג
    אורח

    יוסי: האם מכונת חיתוך אריחים ידנית יכולה לחתוך פול בודי? או שחייבים מסור חשמלי?

    יכולה בוודאות!