מענה ל־לבצע הזמנה של כמות קטנה יחסית.. מטרים בודדים?