מענה ל־האם חותכים אריח לקבל פנל לקיר או שיש פנל מיוחד?