מענה ל־כמה אריחים יש בקרטון של אריחים במידה של 45/45 ס"מ