מענה ל־פוגה באריח מנוסר "חתוך" לייזר?

    שימי
    אורח
    בהחלט כן,

    גם אריחים שחתוכים "לייזר" מה שנקרא בשפה המקצועית אריחים מנוסרים. רצוי מאוד לעשות להם פוגה מכל הסיבות הנכונות.